អ្វី​គ្រប់យ៉ាង​ដែល​អ្នក​ត្រូវ​ដឹង​អំពី​ធានារ៉ាប់រង​សុខភាព

These days, it seems like nothing is free. Or at least, nothing worth having. Perhaps that’s the way it’s always been and staying healthy is no exception. If you want to stay in good health, you’re going to need to buy insurance coverage, in most cases. If you don’t have health insurance, your medical bills are going to cost an absolute fortune. It’s not uncommon for people who don’t have medical insurance to go into debt because they had to be treated in hospital for a while. But to know what to buy and what you’re getting you need to understand what health insurance is.

Health insurance will cover you if you need emergency medical treatment or any treatment depending on what type of coverage you get. As long as you keep paying a premium you’ll get the treatment you need paid for you. But once you stop paying, that treatment goes away and you have to pay the full cost. If you need something like an MRI or Chemotherapy, this could be in the thousands. Did you never wonder why doctors were so rich?

About Health Insurance

Source Of File

 

How To Get Coverage?

You can buy health insurance from an insurance company. But you will have to provide a lot of personal details about yourself. There are lots of different companies that offer health insurance, so you might want to look around for the best premium you can find.

 

Why Is My Premium High?

Your premium can be affected by a number of different factors. If you’re approaching old age, you might find your premium is higher because you’re at more risk of illnesses. You will also find your premium high if you have a genetic illness that affects your health. Insurance companies also take lifestyle into account. That’s quite a broad category that covers a number of different factors. It can take into account if you are a smoker, drinker or clubber. Don’t be too surprised if any history of STDs pushes it up as well.

 

Do I Need Health Insurance?

Health insurance is not a legal requirement in most places. But in some countries, you will face higher taxation and penalties if you don’t have it. There is also the matter of the high cost of medical bills. While there are free clinics, you won’t get the best care. In some countries, heath insurance is not necessary. ឧទាហរណ៍, the UK has the NHS. ប៉ុន្តែ​ការ, people who want private medical care will still buy health insurance to pay for it.

 

Living In Another Country

If you’re living in another country as an Expat, you will need health insurance. This will give coverage for you and your family in medical emergencies. You should sort this type of coverage out before you move. You can find more information about this on http://www.lifecareinternational.com/health-insurance.

 

What About Life Insurance?

ធានា​រ៉ាប់​រង​ជីវិត while sounding similar is completely unrelated to health insurance. It will cover your family in the event of your death so if you’re single; you don’t need it. ប៉ុន្តែ​ការ, if you have people who reliant on your income it is advised.


ទទួល​បាន​ផលប្រយោជន៍​ពី​ការ​ប្រកាស​នេះ? សេចក្ដី​សប្បុរស​ដោយ​ប្រើ​ប៊ូតុង​ចែក​រំលែក​ខាងលើ​ដើម្បី​ចែក​រំលែក​ប្រកាស​នៅ​លើ​ប​ណ្តា​ញ​សង្គម​សំណព្វ​របស់​អ្នក. ដើម្បី​ធ្វើ​ឱ្យ​ប្រាកដ​ថា​អ្នក​ស្នាក់​នៅ​រហូត​ដល់​កាល​បរិច្ឆេទ​ជាមួយ​អត្ថបទ​របស់​យើង, សូម​បញ្ចូល​អ៊ី​ម៉ែ​ល​របស់​អ្នក​ដើម្បី​ជា​វ​ជា​ប្រចាំ.

ទទួល​បាន​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ​ការ​ធ្វើ​ឱ្យ​ទាន់សម័យ
ការ​បញ្ចូល​អ៊ី​ម៉ែ​ល​របស់​អ្នក​ដើម្បី​ទទួល​បាន​ការ​ជូន​ដំណឹង​ជា​ថ្មី​ក្រោយ

ស្លាក:About Health Insurance

ទុក​ឱ្យ​ឆ្លើយ​តប​មួយ

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​បាន​បោះ​ពុ​ម្ភ. វាល​ដែល​ត្រូវការ​ត្រូវ​បាន​សម្គាល់ *