bhose Archive

Top 10 ຄວາມ​ຜິດ​ພາດ​ທີ່​ທ່ານ​ຕ້ອງ​ຫລີກ​ລ່ຽງ​ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ຊື້​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ການ​ປະ​ກັນ​ໄພ​ໄຟ

ປະ​ຊາ​ຊົນ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄວາມ​ຜິດ​ພາດ​ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ມັນ​ມາ​ກັບ​ການ​ຊື້​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ການ​ປະ​ກັນ​ໄພ, ແລະ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ປະ​ກັນ​ໄພ​ໄຟ​ໃນ​ການ​ນັບ​ຖື​ນີ້​ບໍ່​ໄດ້​ປ່ອຍ​ອອກ. ທ່ານ​ຕ້ອງ​ບໍ່​ລືມ​ວ່າ​ຮູບ​ແບບ​ຂອງ​ການ​ປະ​ກັນ​ໄພ​ທຸກ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ຊໍາ​ລະ​ເງິນ​ເງິນ​ແລະ​ໃນ​ທີ່​ສຸດ​່​ິ​ນ​ເຫມັນ, so you can’t afford to ...Read More