Basic Insurance Terms and Concepts


Having understood the basic meaning and concept of insurance, it might be helpful if you understood some basic insurance terms and concepts, and know how they applied to you in respect of your particular insurance policy cover.

There are various insurance terms and concepts covering every aspect of insurance policies and agreements or experience, but the following are just some of them:

insurance terms and concepts

Insurance policy

This is an agreement signed between you and an insurance company over a foreseen risk that might happen, with the understanding that you pay regular amounts of money to the insurance company in exchange for considerable compensation when that foreseen risk eventually occurs.

READ: 5 Loj Insurance Npog Koj Yuav Tsum Muaj Rau Ruaj

Insurance premium

An amount of money that you pay monthly, quarterly or annually to cover for your insurance policy and make it valid. Failure to pay premiums show that you are no longer covered by any insurance policy, and you are not open to any compensation if any misfortunes befall you.

READ: Factors That Impact Negatively On Your Insurance Premium Rates

Insurance claim

This is the amount of fair compensation that you seek from your insurance company when accidents or misfortunes occur. Whatever you expect to be paid in view of your misfortune is your insurance claim.

Insurance broker

This is a professional expert that you hire to oversee your insurance interests with insurance companies. A broker might be an individual and it might be a company or firm, but they are paid and act on your behalf to carry out insurance activities for you.

READ: Yuav ua li cas Ntsuam xyuas zoo tshaj plaws Insurance Brokers thiab tuam txhab uas muag

Insurance cov neeg

This might be confused with a broker, but they differ. An insurance agent is a staff of an insurance company or a freelancer that sells insurance policies on behalf of insurance firms on commissions. An agent sells insurance policies, helps collect premiums and also help out with other insurance needs you have.

READ: Insurance Agents and How They Function To Service Your Needs

Deductibles

This is the sum of money that you choose to pay out of your pocket to cover for any expenses that result from an accident or misfortune, before an insurance company covers the rest of the compensation. The higher the deductibles you pay, the lower insurance companies reduce your applicable premiums.

READ: How to Save Money from Insurance Policy

Grace period

Applicable only to health and life insurance, this is a period of grace after the expiration of a policy during which you are allowed to renew your policy to be covered under the policy. Piv txwv li, you might be given a grace period of 5 days after the expiration of your policy and still be covered during this 5 days, while you are expected to pay up. Failure to pay your premium after this period means you are no longer covered and your policy expired.

READ: Kev pab cuam ntawm peb-tog Tsheb Insurance vs Comprehensive Tsheb Insurance


Pab los ntawm no ncej? Ua tib zoo siv lub sib koom nyees khawm saum toj no qhia cov ncej nyob rau hauv koj nyiam kev tes hauj lwm. Kom paub tseeb tias koj nyob twj ywm mus txog hnub tim nrog peb cov khoom, nkag mus rau koj email mus sau npe yuav.

Tau dawb Tshiab
Tswv yim koj email tau tshiab ncej qhia

No Responses

Sau ntawv cia Ncua