ਸਰੀਰ ਦੇ ਬੀਮਾ: ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਬੀਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ?

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਬਤ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ Juju ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਮਯੂਨ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਸੰਨੀ ਆਡੇ, ਇਹ ਦਸਤਕਾਰੀ ਦੇ ਕੁਝ Dismemberment ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ Naira ਦੀ ਵੱਡੀ ਦਹਿ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਗਿਟਾਰ-ਖਾਧੇ ਦਸਤਕਾਰੀ ਦਾ ਬੀਮਾ. ਹੈ ਇਹ? Juju ਵਾਦਕ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਿਚ ਸਭ dexterous ਗਿਟਾਰ-ਖੇਡਣ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਅਤੇ ਵਸਿਫੋਵਨਕ ਗਿਟਾਰ ਤਣਾਅ Juju ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਦਾਗ ਹਾਵੀ. ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੀਨ 'ਤੇ, ਦੇਸ਼ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਬਸਟੀ ਰਾਣੀ, ਡੌਲੀ Parton ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ bosoms ਬੀਮਤ ਨੂੰ ਹੈ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ; ਇਸ ਦੌਰਾਨ, Gene ਸਿਮੰਸ, Jennifer Lopez, ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕਲ Flatley ਆਪਣੇ ਲਤ੍ਤਾ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, bums, ਨੱਕ, ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ "ਪਿਛਲੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ" ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ.

ਹੈ ਇਹ? ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੂਰ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀ ਹੈ,. ਇਹ ਬੀਮਤ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ, ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਲਿਬ੍ਰਿਟੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਾਰਕਾ ਹਨ. ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝਣ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਡਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਬੀਮਾ, ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਬੀਮਾ compensations ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਹਨ, ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਣ ਲਈ, Cossy Orjiakor ਉਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਛਾਤੀ ਬਿਨਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ? ਉਸ ਦੇ ਵੱਡੇ bosoms ਇਕ ਨਾਈਜੀਰੀਅਨ ਸੇਲਿਬ੍ਰਿਟੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਚਣ-ਬਿੰਦੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਵੱਡੀ bosoms ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਕੁਝ ਵੀ ਡਰਨ ਦੀ ਲਈ ਸਮਝ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾਗ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਫਿਲਮ ਸੀਨ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਕਿ ਬੀਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ.

ਹੁਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਬੀਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਲਿਬ੍ਰਿਟੀ ਨਹੀ ਹਨ, ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ? ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਅਰਥ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਗੇ ਵੱਖ ਵੱਖ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵੀ, ਪਰ; ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਕਾਰੀ; ਇਕ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਚੰਗੇ legs. ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਬੀਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਯੁਨਾਈਟਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਭਰ ਦੇ ਸੇਲਿਬ੍ਰਿਟੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਮੀਰ ਹਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਿਵਧਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਪਰ ਬਰਾਬਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਬਦਲ ਹਨ.

ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ. ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਜ ਫੈਕਟਰੀ ਹਾਦਸੇ ਲਈ ਕਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਅਪੰਗਤਾ ਬੀਮਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਅਪੰਗਤਾ ਜ Dismemberment ਬੀਮਾ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾ ਜ ਨਜ਼ਰ ਗੁਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਬਦਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਮੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦ ਤਕ ਅਜਿਹੇ ਬੀਮਤ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਆਪਣੇ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਦਾਗ ਸੇਲਿਬ੍ਰਿਟੀ ਹਨ.Benefited from this post? Kindly use the sharing buttons above to share the post on your favourite social networks. To make sure you stay up to date with our articles, enter your email to subscribe.

Get Free Updates
Input your email to get new post alert

Tags:Body Parts Insurance

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *