10 ਆਟੋ ਬੀਮਾ ਖਰੀਦਣ ਜਦ ਫਾਹ ਬਚੋ ਨੂੰ

ਆਮ ਭਾਵਨਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਭ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੈਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਫਾਰਸ਼. ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੋਚਦੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ ਕੈਚ ਉਥੇ ਨਹੀ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੱਗੇ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਆਪਣੇ ਗਾਰਡ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ. ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜ ਜਲਦੀ ਕਰੋ. ਇੱਥੇ ਫਾਹ ਦੇ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਜਦ ਕਾਰ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਹਨ,.

ਪਹਿਲੀ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖ਼ਰੀਦਣਾ
ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਹਨ, ਨਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕਵਰ ਆਪਣੇ ਨਵ ਆਟੋ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸੁਕ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋੜੀਦੀ ਜ ਮਹਿੰਗਾ ਕਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰ ਲਈ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਦਿਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯੋਗ ਪਾਲਸੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਕ ਜਾਵੇਗਾ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਲਾਲ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਨ, ਜੇਕਰ. ਪਰ, ਆਨਲਾਈਨ ਹਵਾਲਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਾਹਨ ਲਈ ਕਾਮੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸੰਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਲੋੜੀਦੀ ਕਵਰੇਜ ਖ਼ਰੀਦਣਾ
Motorists ਬਣਾਉਣ ਸਭ ਆਮ ਗਲਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋੜ ਦੇਣਦਾਰੀ ਕਵਰ ਲਈ ਜਾਣ ਦੀ, ਜੇ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਸੋਚਦੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ,. ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਾਹੇਵੰਦ, ਜਦ ਕਿ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੌ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਿਰਫ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਬੇਸਿਕ ਕਵਰ ਅਸਲੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਵਰ ਖਰੀਦਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਰਹੇ ਹਨ. ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਵਰੇਜ ਮੁਹੱਈਆ. ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਜ਼ ਸਭ ਲੋਕ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਹਨ. ਖਰਚ ਨੂੰ $5,000 ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਵਰਤੀ ਆਟੋ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਸਮਤ ਵਰਗੇ ਜਾਪਦੇ ਸੀ, ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੈ, ਜਦ. ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ $50,000 ਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ. ਦੋਨੋ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ,.

ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਟੌਤੀਯੋਗ
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪਰ੍ੀਮੀਅਮ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉੱਚ ਕਟੌਤੀਯੋਗ ਹੇਠਲੇ. ਇਸ ਲਈ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਾਰ ਬੀਮਾ ਹਵਾਲਾ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵੱਧ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਟੌਤੀਯੋਗ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਹਰਜਾਨੇ ਦੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੇਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਆਪ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਰਡ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਜਾਵੇਗਾ.

ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ
ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈ ਸਸਤੇ ਆਟੋ ਬੀਮਾ ਹਵਾਲਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਚੈੱਕ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਜ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੀਮਤ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ. ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦਾ ਬੀਮਾ ਨਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ.

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਤੌਰ
ਪਾਲਸੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ. ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਕੁਝ ਨੀਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਜਾਨੇ ਦਾ ਹੇਠ ਇੱਕ ਬੀਮਤ ਨੂੰ ਆਟੋ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਮਾ ਕਰਨ aftermarket ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਦਾ ਹਾਲਤ ਦੇ ਚੰਗੇ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ,. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਫ਼ੀ ਨਵ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਰ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਰਦੇ,.

ਕੋਈ ਦਿਆਲਤਾ ਕਾਰ
ਸਸਤੀ ਪਾਲਸੀ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਆਮ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਹੀ ਗਰਾਜ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਕਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ. ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਕਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇੱਕ ਨਿਮਰਤਾ ਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਬਸ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਪਾਲਸੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਉਥੇ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਮਰਤਾ ਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਨਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ.

ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੇਅਰ ਹੀ ਹਨ
ਇੱਕ ਇੱਕਲੇ ਆਟੋ ਬੀਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਵੇਚ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਲਸੀ, ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ 'ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਿੱਟ ਬੇਸਮਝ ਹੈ. ਹਰ ਪਾਲਸੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਹੈ. ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਮਤ' ਚ ਝਲਕਦਾ ਹੈ. ਇਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ cheapautoinsurance.net, "ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਇੱਕ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਫੇਲ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ".

ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਰੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਹਨ
ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ, ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਵਕੂਫ਼ੀ ਉਮੀਦ ਹੈ. ਉਹ ਮਲਕੀਅਤ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਢੰਗ ਹੈ. ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ, ਜਦ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਝੁੰਡ ਬੇਹਤਰੀਨ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ. ਉਹ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੇਖ ਜਦ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਭਾਅ ਨੂੰ. ਪਰ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੱਟ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਉਹ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਪਰ ਜਿੱਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੈੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਅ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ,.

ਮਾਸਿਕ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਭੁਗਤਾਨ
ਜ਼ਰੂਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਿਕਸ਼ਤ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੌਖਾ ਹੈ,. ਪਰ, ਬੀਮਾ ਪਰ੍ੀਮੀਅਮ ਦਾ ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਵੇਲੇ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਕਾਰਨ ਹਨ. ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਫੈਲ ਲਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੈਡਿਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਕੀਮਤ' ਤੇ ਆ. ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਪਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਵਿਚ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਚਾਰਜ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਫੈਲ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ.

ਮਹਿੰਗਾ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਬੀਮਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਕਈ motorists ਕਾਰ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਵ ਕੇ ਸਫਰ ਬੀਮਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦ, ਐਸ਼ਯੂ, 4x4s ਅਤੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅੰਤਰ ਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰ B ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਮੋਟਰਗੱਡੀ ਬੀਮੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਭੇਦ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ ਹੈ. ਪਰ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੁਝ ਗੁਰੁਰ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. ਫਿਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਰੱਖ ਸਕਦੇ. ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.Benefited from this post? Kindly use the sharing buttons above to share the post on your favourite social networks. To make sure you stay up to date with our articles, enter your email to subscribe.

Get Free Updates
Input your email to get new post alert

No Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *