General Archive

6 Questions and Answers You Need To Know Today about Building Insurance

What is building insurance? House or building insurance is a form of general insurance as you know it, where you insure the value of your house or building with an insurance company against any future disaster that might befall it. Here you pay monthly ...Read More
0 Comment

Топ 10 Галын ослын даатгалын бодлогыг худалдан авах үед алдаа Та зайлсхийх ёстой

Энэ нь даатгалын хамрах хүрээг худалдаж авах үед хүмүүс алдаа гаргадаг, мөн энэ талаар Галын ослын даатгалын бодлого орхигдсон байгаа бол. Та даатгалын бүр хэлбэр нь мөнгөний төлбөр, тааламжгүй үр дагавар нь ямар байна гэдгийг мартаж болохгүй, so you can’t afford to ...Read More

Хэрэглэгчидтэй харилцах удирдлагууд, Зөвлөх болон Талбайн Шинжээч сул орон тоог эрсдэл

Их Нигери даатгалын Plc, шинэлэг нэн даруй ажил нь тэргүүлэх, эрч хүчтэй даатгалын компани хүсэлт, шаргуу, Эрсдэлийн зөвлөх орон тооны албан тушаалд тогтвортой ажил, санхүүгийн бие даасан байдлыг хайх анхаарч, үр дүнд чиглэсэн хувь хүмүүс, Хэрэглэгчидтэй харилцах ажилтан, маркетингийн захирлууд. The principal ...Read More

Онлайн даатгалын эрэн сурвалжлах ашиг тус

Интернет нь хүний ​​амьдрал, үйл ажиллагааны бүхий л талыг шингэсэн байна, мөн энэ нь хүний ​​амь нас сайжруулах, эдийн засгийн ашиг нь гарцаагүй арга хэрэгсэл болж байна. Хүмүүс онлайн төсөөлөхөд бизнес эрхлэгчдэд бүх төрлийн вэ, and it has become a great resource for executing many ...Read More