General Archive

مزایای جستجو برای بیمه آنلاین

اینترنت هر جنبه از زندگی انسان و فعالیت نفوذ کرده است, و آن را تبدیل به یک ابزار واقعی برای بهبود زندگی بشر و برای منافع اقتصادی. مردم همه نوع کسب و کار قابل تصور آنلاین, and it has become a great resource for executing many ...Read More

حفاظت از کسب و کار اینترنتی خود را با سایبر تعهدات [در قبال بیمه

اگر شما کار کسب و کار آنلاین است که بسیاری از اطلاعات حساس و داده های مالی فروشگاه به نمایندگی از مشتریان خود و کاربران, سپس شما نیاز به در برابر هکرها که سرقت امنیت اطلاعات بیمه. You could expose the financial information of your users ...Read More

مشکلات متداول که با پر کردن برای ادعای بیمه بوجود می آیند

پوشش بیمه چیزی است که همه باید در محل به دلیل حفاظت آنها را فراهم است, اما مشکلات جزئی که گاهی اوقات با قرارداد بیمه بوجود می آیند وجود دارد, عمدتا در نقاط پر کردن برای ادعای غرامت. Some of these common problems are highlighted ...Read More

راه از خودتان محافظت از تقلب بیمه

بیمه خوب است و طراحی شده است برای حفاظت از بیمه از eventualities پیش بینی نشده, اما بیمه می تواند سهوا خود را به خطرات مالی از عوامل بیمه و شرکت های بدون اینکه متوجه آن اوایل تا او تقلب رنج می برد در معرض. Many people fall prey to insurance frauds on ...Read More