General Archive

Lợi ích của tìm kiếm Đối với chính sách bảo hiểm trực tuyến

Internet đã tràn ngập mọi mặt của đời sống con người và hoạt động, và nó đã trở thành một công cụ thực sự cho việc cải thiện cuộc sống của con người và cho lợi ích kinh tế. Người làm tất cả các loại của các doanh nghiệp trực tuyến tưởng tượng, and it has become a great resource for executing many ...Read More

Bảo vệ doanh nghiệp Internet của bạn Với một bảo hiểm trách nhiệm pháp lý Cyber

Nếu bạn vận hành một doanh nghiệp trực tuyến lưu trữ rất nhiều thông tin nhạy cảm và dữ liệu tài chính thay cho khách hàng và người dùng của bạn, sau đó bạn cần phải được bảo hiểm chống lại tin tặc đã đánh cắp các thông tin bảo mật. You could expose the financial information of your users ...Read More

Cách để bảo vệ mình khỏi gian lận bảo hiểm

Bảo hiểm là tốt và được thiết kế để bảo vệ người được bảo hiểm không lường trước được tình huống từ, nhưng người được bảo hiểm vô tình có thể phơi bày mình với những rủi ro tài chính từ các đại lý bảo hiểm và các công ty mà không nhận ra nó sớm cho đến khi ông bị gian lận. Many people fall prey to insurance frauds on ...Read More