Life Insurance Archive

درک بیمه عمر: مقدمه

بیمه عمر است اغلب یک ضرورت زمانی که شما در نظر این واقعیت است که چیز غیر منتظره رخ می دهد - چیزهایی مانند از دست دادن ناگهانی زندگی یک نان آور. The primary value of any life insurance policy is that it provides financial protection for your family if you ...Read More

بیمه عمر: انواع بیمه نامه های عمر و چگونه آنها را به حداکثر رساندن

هنگامی که شما در نظر ناگهانی که با آن حوادث اتفاق می افتد و مردم می میرند, شما نیاز به داشتن سیاست های بیمه عمر برای محافظت از شما عزیزان در مورد هر eventualities متوجه. در تجزیه و تحلیل نهایی, life insurance policies do not only protect ...Read More

بیمه بدنه: آیا این حس را تا مطمئن شویم قطعات بدن شما?

آیا تا به حال از بیمه قطعات بدن شما فکر? اگر چه این نمی تواند هنوز در نیجریه ثابت شود, شایع است که نوازنده افسون محبوب, پادشاه آفتابی آده, insured his guitar-plucking fingers for huge millions of Naira in case of some dismemberment of these ...Read More

بهداشت و بیمه پزشکی: حفاظت از بهداشت و زندگی شما

ضرب المثل رایج است که «سلامت ثروت است" ضرورت سلامت و بیمه های درمانی تاکید. بهداشت همه چیز است, و وجود دارد عملا هر کسی چیزی می تواند انجام دهد و یا رسیدن به بدون سلامتی و صدا. هنوز, سلامت هر کسی می تواند در هر زمان شکست, imperilling your life ...Read More