Life Insurance Archive

Амьдралын даатгалын тухай ойлголт: Танилцуулга

Нь тэжээгчээ амьдралын гэнэт алдах гэх мэт зүйлс - Хэрэв та гэнэтийн зүйл тохиолдож байгаа нь үзэж байхад амьдрал даатгал нь ихэвчлэн зайлшгүй хэрэгтэй зүйл. The primary value of any life insurance policy is that it provides financial protection for your family if you ...Read More

Амьдралын даатгалын: Амьдралын даатгалын төрөл, тэднийг хамгийн их байлгах вэ

Та гэнэтийн авч үзэх үед үйл явдал тохиолдож, хүмүүс үхэж, аль нь, Хэрэв та ямар ч үр дагавар нь хувьд өөрийн хайртай хүмүүсээ хамгаалахын тулд амьдралын даатгалын бодлого байх шаардлагыг ойлгож болно. Эцсийн дүн шинжилгээ хийх талаар, life insurance policies do not only protect ...Read More

Биеийн даатгал: Энэ нь таны биеийн эд анги даатгуулах нь хэрэгтэй байна уу?

Та хэзээ нэгэн цагт таны бие эрхтнийг нь даатгалын бодож байсан? Энэ Нигери улсад хараахан батлагдаж чадахгүй ч, Энэ нь алдартай JUJU хөгжимчин гэж цуу яриа байна, Хаан Sunny Ade, insured his guitar-plucking fingers for huge millions of Naira in case of some dismemberment of these ...Read More

Эрүүл мэнд, эрүүл мэндийн даатгал: Таны эрүүл мэнд, амь хамгаалах нь

"эрүүл мэндийн баялаг юм" гэж нийтийн гэсэн хуучны сургаал үг эрүүл мэнд, эрүүл мэндийн даатгал шаардлагатайг онцлон. Эрүүл мэндийн бүх зүйл, мөн байдаг бараг хэн ч юу ч хийж, сайн, эрүүл саруул бие бялдартай ямар ч хүрч болно. Гэсэн хэдий ч, хэн нэгний эрүүл мэндийн хурдан шуурхай үзүүлнэ нь амжилтгүй болох болно, imperilling your life ...Read More