Life Insurance Archive

Bảo hiểm nhân thọ: Các loại chính sách bảo hiểm nhân thọ và Làm thế nào để Tối đa hóa Them

Khi bạn xem xét các sự xảy ra với những sự kiện xảy ra và người chết, bạn sẽ nhận ra sự cần thiết phải có các chính sách bảo hiểm nhân thọ để bảo vệ những người thân yêu của bạn trong trường hợp bất kỳ tình huống. Trên một phân tích cuối cùng, life insurance policies do not only protect ...Read More

Bảo hiểm thân thể: Liệu nó Hãy Sense để Bảo đảm bộ phận cơ thể của bạn?

Bạn đã bao giờ nghĩ rằng bạn mua bảo hiểm bộ phận cơ thể của bạn? Mặc dù điều này không thể được chứng minh nhưng ở Nigeria, có tin đồn rằng các nhạc sĩ nổi tiếng Juju, Vua Nắng Ade, insured his guitar-plucking fingers for huge millions of Naira in case of some dismemberment of these ...Read More

Y tế và Bảo hiểm y tế: Bảo vệ sức khỏe và cuộc sống của bạn

Câu ngạn ngữ chung rằng "sức khỏe là sự giàu có" nhấn mạnh sự cần thiết của sức khỏe và bảo hiểm y tế. Y tế là tất cả mọi thứ, và có hầu như không có gì bất cứ ai có thể làm hoặc đạt được mà không có một sức khỏe tốt và âm thanh. Nhưng, sức khỏe của bất cứ ai có thể thất bại bất cứ lúc nào, imperilling your life ...Read More