ඔබේ අන්තර්ජාල ව්යාපාරික සයිබර් වගකීම් රක්ෂණය සමඟ ආරක්ෂා

ඔබ ඔබේ ගනුදෙනුකරුවන් සහ භාවිතා කරන්නන් වෙනුවෙන් සංවේදී තොරතුරු හා මූල්ය දත්ත ගොඩක් ගබඩා බවට, ඔන්ලයින් ව්යාපාර ක්රියාත්මක නම්, ඔබ ආරක්ෂක තොරතුරු සොරකම් කරන හැකර් එරෙහිව රක්ෂණය කළ යුතු. ඔබ ඔබේ පරිශීලකයන් හට ඇති මූල්ය තොරතුරු හෙලිදරව් කිරීම හා අන්තර්ජාල හැකර් සංවේදී දත්ත සොරකම් කිරීමට ඔබේ වෙබ් අඩවිය ඔයවගේ නම්, ඔවුන්ගේ මූල්ය ආරක්ෂාව අවදානමට ලක් විය හැකි අතර - මෙය මහා අවදානම් දී ඔබ හා ඔබේ ව්යාපාර තැබිය හැකි. එහෙත් ස්ථානයේ සයිබර් වගකීම් රක්ෂණයක් ආවරණය, ඔබ ඔබට වඩාත් හොඳ හෝ ඔබේ ගනුදෙනුකරුවන් පාවා පිණිස අන්තර්ජාල අවදානම් එරෙහිව ආරක්ෂා.

අන් අය අතර යාහූ සහ LinkedIn පසුගියදා හැක් බව ඔබ දන්නවාද, යාහූ විද්යුත් තැපැල් මිලියන ගණනක් සහ ව්යාපාර පරිශීලකයන් හට ඇති පෞද්ගලික තොරතුරු පාවා? උත්සාහයන් පෙර ව්යාපාරික අඩවි ක්රෙඩිට් කාඩ් හා පෞද්ගලික තොරතුරු සොරකම් කිරීම සිදු කර තිබුණි, ඔබ තැනක ආරක්ෂණ දැලක් තොරව එවැනි අවදානම් ඔයාවම ඕන නෑ. මෙතෙක් එය හැකර් ඔබේ දත්ත ආරක්ෂා කිරීමට ඔබගේ සත්කාරක සමාගමක් වගකීම බව සිතන්න එපා, ඔවුන් ඇත්තටම සියලුම බව රඳා පැවතිය විය නොහැකි නිසා. ඒ නිසා ඔබේ වෙබ් සත්කාරක සමාගමක් අතට ඔබේ වෙබ් අඩවියේ ආරක්ෂක නොතැබිය යුතු, ඔවුන් ද ඔවුන්ගේ වේදිකාවක් මත වෙබ් අඩවි දත්ත ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ගත හැකි සියළුම හොඳම දක්ෂතා ප්රකට උත්සාහ වුවත්.

Cyber Liability Insurance

සයිබර් වගකීම් රක්ෂණය පිළිබඳව විශේෂඥභාවයක් විශේෂයෙන් රක්ෂණ සමාගම් වේ, ඔබ ද ඔබේ අන්තර්ජාල ව්යාපාරය සඳහා ආවරණය මිලදී ගැනීමට සමඟ අමුත්තන් සාප්පු සවාරි යා හැකි. මෙම සයිබර් වගකීම් රක්ෂණ සමාගම් ඔබ මුහුණ විභවය අන්තර්ජාල ප්රහාර මට්ටම් විශ්ලේෂණය සහ ඔබේ දත්ත හා ආරක්ෂාව පිළිබඳ තොරතුරු ආරක්ෂා කිරීමට ෆයර්වෝල් ආරක්ෂාව proffer ඇතැයි, ඉන්පසු ඔබේ අන්තර්ජාල ව්යාපාරය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා රක්ෂණ ප්රතිපත්ති ආවරණය අඳින්න. ඔබේ රක්ෂණ සමාගම ප්රමාණවත් වන්දි හා මිල අධික නඩු ඔබ ආරක්ෂා කිරීමට හැකි වනු ඇත, ව්යාපාර අහිමි, සහ හානියට පත් සබැඳි කීර්තිය.

ඔබ හැකර් පිළිබඳ අධි-තාක්ෂණික හැකියාවන් සහ ඔවුන් ඔබේ අන්තර්ජාල ව්යාපාරය මතු අවදානම් සහ ගනුදෙනුකරුවන්ට සලකා බලන විට, ඔබ අද සයිබර් වගකීම් රක්ෂණයක් ලබා ගැනීම මගින් පාරිභෝගිකයින්ගේ දත්ත සහ පෞද්ගලික විස්තර ආරක්ෂා කිරීමට අවශ්ය වනු ඇත. විශාල සමාගම් අඛණ්ඩ අන්තර්ජාල ප්රහාර ඉලක්ක කල හැකි නම්, ඔබ කිසිම ව්යතිරේකයකි; ඔබේ අන්තර්ජාල ව්යාපාරය කිසිම දෙයක් වටිනා නම්, පසුව එය සමඟ අමුත්තන් හැකර් සඳහා ප්රධාන ඉලක්කය විය හැකි. සයිබර් වගකීම් රක්ෂණය ඔබට අවශ්ය රක්ෂිතයකින් ආරක්ෂක වැඩපිළිවෙළක් විය හැකි, එය නඩු දැනුමින් සමඟ අමුත්තන් සාර්ථකත්වය හා ව්යාපාරික නැතිවීම අතර මෙම සියලු වෙනස්කම් විය. අද එක සඳහා යන්න, ඔබ සතුටු කියලා.Benefited from this post? Kindly use the sharing buttons above to share the post on your favourite social networks. To make sure you stay up to date with our articles, enter your email to subscribe.

Get Free Updates
Input your email to get new post alert

Tags:Cyber Liability Insurance

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *